Welkom

26.000 gezichten in de klas. Van wie? Waarom? Wat vertellen die gezichten ons? Het zijn de gezichten van jonge asielzoekers. Van Nikola, Pariya, Abdul… Buiten hun schuld gevlucht uit hun thuisland. Uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Met een rugzak vol stress, angst en onveiligheid. Hoe zijn ze rond 2005 opgevangen? En hoe is het nu met ze… ruim 15 jaar later.

Laat ook úw leerlingen kennismaken met de wereld van jonge asielzoekers. Dat kan met deze burgerschapslessen inclusief uniek filmmateriaal. Speciaal voor groep 7/8 van het PO en de klassen 1/2 van het VO.

Win een videoclip

De inzendtermijn voor de prijsvraag is inmiddels gesloten. De winnende storyboards worden momenteel verfilmd. De winnende schoolklassen gaan de twee winnende videoclips aanbieden aan de formateur op onze feestelijke bijeenkomst op 4 juni as., van 14.00 tot 16.00 uur in The Grey Zone, Paviljoensgracht 20 te Den Haag.
Voor het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via: https://forms.gle/3mz2DYoK2zGncTYD6

Fantastisch! Je hebt leuk en zinvol lesmateriaal over vluchtelingen gevonden. Voor groep 7/8 (PO) en klas 1/2 in het VO. De filmpjes en uitdagende werkvormen maken jouw lessen burgerschap extra aantrekkelijk.
Meer filmpjes en informatie over vluchtelingen vind je op 26000gezichten.com.

PO – groep 7/8

VO – klas 1/2

Les 1

Gevlucht, en dan?

Doel: Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen en wat inburgering inhoudt.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

Les 2

Leven tussen hoop en wanhoop

Doel: Ik krijg inzicht in het leven van jonge vluchtelingen na aankomst in Nederland, begrijp hun emoties en kan vertellen waarom inburgeren voor veel jonge vluchtelingen moeilijk is.
Ik weet wat een generaal pardon is.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 1

Gevlucht, en dan?

Doel: Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen
en wat inburgering inhoudt.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 2

Leven tussen hoop en wanhoop

Doel:
1. Ik krijg inzicht in het leven van vluchtelingen na aankomst in Nederland.
2. Ik begrijp hun emoties.
3. Ik kan vertellen waarom inburgeren voor veel vluchtelingen moeilijk is.
4. Ik weet wat een generaal pardon is.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 3

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen, en vertrouwen te kunnen krijgen in de mogelijkheid te werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Extra les

Opbouwen van een toekomst

Doel: Ik begrijp dat het voor voormalig asielzoekerskinderen extra moeilijk is om een toekomst in Nederland op te bouwen. Ik kan dit meevoelen en in verband brengen met mijn eigen toekomstdromen..

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Onderzoeken

Les 3a

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 3b

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

PO – groep 7/8

Les 1

Gevlucht, en dan?

Doel: Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen en wat inburgering inhoudt.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

Les 2

Leven tussen hoop en wanhoop

Doel: Ik krijg inzicht in het leven van jonge vluchtelingen na aankomst in Nederland, begrijp hun emoties en kan vertellen waarom inburgeren voor veel jonge vluchtelingen moeilijk is.
Ik weet wat een generaal pardon is.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 3

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen, en vertrouwen te kunnen krijgen in de mogelijkheid te werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Weten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Extra les

Opbouwen van een toekomst

Doel: Ik begrijp dat het voor voormalig asielzoekerskinderen extra moeilijk is om een toekomst in Nederland op te bouwen. Ik kan dit meevoelen en in verband brengen met mijn eigen toekomstdromen..

+ Download lesbeschrijving

+ Praten

+ Onderzoeken

VO – klas 1/2

Les 1

Gevlucht, en dan?

Doel: Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen
en wat inburgering inhoudt.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 2

Leven tussen hoop en wanhoop

Doel:
1. Ik krijg inzicht in het leven van vluchtelingen na aankomst in Nederland.
2. Ik begrijp hun emoties.
3. Ik kan vertellen waarom inburgeren voor veel vluchtelingen moeilijk is.
4. Ik weet wat een generaal pardon is.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 3a

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten

+ Samenwerken

+ Wat hebben we geleerd?

Les 3b

Je hebt iemand nodig

Doel: Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

+ Download lesbeschrijving

+ Lesdoel

+ Kijken

+ Praten