VO – klas 1/2

VO Les 3a – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Lesdoel

Maak tweetallen.
Bekijk de foto en bespreek deze vragen met elkaar:

Wat heb je allemaal nodig om je veilig te voelen?
Wie heb je nodig voor een goede toekomst?

Welk antwoord kun je nu al geven op de omschrijvingen in het lesdoel.
Lesdoel
Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.