VO – klas 1/2

VO Les 3b – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Wat hebben we geleerd?

Lesdoel

Foto’s vluchtelingen

Lesdoel

Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen.

En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

Welk antwoord kun je nu al geven op de omschrijvingen in het lesdoel.