VO – klas 1/2

VO Les 1 – Gevlucht en dan?

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Lesdoel

Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen en wat inburgering inhoudt.

Drie foto’s

Wat zie je?
Wat kun je hierover vertellen?
Welke vragen heb je hierbij?