VO – klas 1/2

VO Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Lesdoel

Als je de beurt krijgt, mag je reageren op een van de uitspraken die Pariya in de film doet die je straks gaat bekijken.

Hulpvragen:
Welke emotie voel je hierin?
In welke situatie heeft Pariya dit, denk je, gezegd?
Wat herken je wel of niet in je eigen leven in deze uitspraak?
Wat zou je willen zeggen tegen Pariya als je haar dit hoort zeggen?

Uitspraak 1
‘Ik voelde me een dier.’
Uitspraak 2
‘Ik kan niet meer huilen.’
Uitspraak 3
‘Waarom doen jullie ons dit aan?’
Uitspraak 4
‘Het leven lijkt soms een lange trein.’
Uitspraak 5
‘Ik sliep met angst. Ik werd wakker met angst.’
Uitspraak 6
‘We hadden één kamer met elkaar. Het was praktisch gezien een gevangenis.’
Uitspraak 7
‘Familie is alles voor mij. We delen dezelfde pijn.’
Uitspraak 8
‘Ik miste de erkenning van mijn gevoel van onveiligheid.’
Uitspraak 9
Toen ik ouder werd, kwamen de emoties veel heftiger binnen.’
Uitspraak 10
‘Ik had begrip voor mezelf. Ik kon het kleine meisje in mij aaien en omarmen.’
Lesdoel

1. Ik krijg inzicht in het leven van vluchtelingen na aankomst in Nederland.
2. Ik begrijp hun emoties.
3. Ik kan vertellen waarom inburgeren voor veel vluchtelingen moeilijk is.
4. Ik weet wat een generaal pardon is.

Welke antwoorden kun je geven op de omschrijvingen in het lesdoel?