Burgerschap gratis lesmateriaal VO (voortgezet onderwijs)

School is een belangrijke plek om te leren over thema’s die te maken hebben met vluchtelingen, asielzoekers, migranten, inburgering enz. en hiermee te oefenen. Dat kan met alle vakken. En als we het over het thema ‘vluchtelingen’ hebben specifiek bij aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en natuurlijk burgerschap. Daarvoor biedt 26000gezichtenindeklas.nl gratis lesmateriaal over vluchtelingen. Deze lessen vluchtelingen (ideaal voor burgerschap) zijn mogelijk gemaakt door www.26000gezichten.com.

Lesmateriaal over Pariya die vluchtte naar Nederland

Burgerschap: thema’s en inhoud lessen vluchtelingen voortgezet onderwijs

Burgerschap is georganiseerd rond drie inhoudelijke kernen (thema’s): democratie, diversiteit en mondiale thema’s. Hiervan zijn elf ‘grote opdrachten’ afgeleid die elk een essentieel inhoudelijk aspect van een leergebied beschrijven. Deze lessen burgerschap over vluchtelingen sluiten aan bij de kernen: 1. diversiteit en 2. mondiale thema’s.

ad 1. Diversiteit

De grote opdracht bij diversiteit is ervoor te zorgen dat ieder individu en elke groep gelijkwaardig kan deelnemen aan de samenleving. In deze gratis lessenserie voor het VO is de opdracht toegespitst op jonge vluchtelingen: In hoeverre kunnen (jonge) vluchtelingen gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving en van wie kunnen ze steun verwachten om dit mogelijk te maken?

ad 2. Mondiale thema’s

Mondiale thema’s worden bij burgerschapsonderwijs leergebiedoverstijgend uitgewerkt. Een ervan is globalisering waarbinnen leerlingen hun kennis over burgerschap kunnen toepassen en vaardigheden kunnen oefenen. De grote opdracht bij globalisering gaat over kansen en uitdagingen in een complexe samenleving.
Ook deze opdracht is in dit gratis lesmateriaal voor het VO toegespitst op jonge vluchtelingen: Welke kansen hebben zij, welke belemmeringen spelen een rol en voor welke uitdagingen staan zij om een goede toekomst op te bouwen in hun nieuwe land (Nederland)?

Kerndoelen en eindtermen: verbinding met vluchtelingen

Het werk waar 26000gezichtenindeklas.nl en 26000gezichten.com voor staan krijgt vanuit onderwijsdoelen ook al aandacht bij aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Er is daarvoor aansluiting in het domein ‘Mens & Maatschappij’.

Bekijk de de vier lessen VO klas 1/2 speciaal voor Digiboard >>
Download >> hier de lesbeschrijvingen, de voorbeeldbrieven voor ouders en het totaaldocument van alle vragen en antwoorden van dit lesmateriaal speciaal voor het basisonderwijs.