Gratis lesmateriaal vluchtelingen voortgezet onderwijs (VO)

In deze drie lessen (plus een extra les) voor het VO (voortgezet onderwijs) gaat het over jonge vluchtelingen. Vluchtelingen en asielzoekers… Een belangrijk thema, want het is schadelijk om jonge asielzoekers en vluchtelingen te lang in onzekerheid te laten over de vraag of ze wel of niet in Nederland kunnen blijven. Bovendien is het schadelijk om kinderen die soms 5 of 10 jaar op een besluit hebben moeten wachten (en vooral in Nederland zijn opgegroeid en geworteld), terug te sturen naar het land van herkomst van hun ouders.

Vluchtelingen op en vrachtwagen vluchten uit hun land.

Daarom is in 2012 door de Tweede Kamer een kinderpardon afgekondigd. Dit werd door de regering echter niet uitgevoerd zoals bedoeld. Medio 2019 kreeg het grootste deel van de groep die hiervoor in aanmerking zou komen, samen met hun familieleden, alsnog een verblijfsvergunning. Maar de koehandel die binnen de regeringscoalitie plaatsvond, werd het kinderpardon als regeling voor de toekomst weer afgeschaft. De asielprocedures duren echter nog steeds te lang. Over 5 jaar zal er ongetwijfeld wederom een grote groep kinderen zijn die te lang in onzekerheid is gehouden en daar schade van zal ondervinden. Er moet dus meer aandacht komt voor deze problematiek en de slechte rechtspositie van jonge asielzoekers.

 

Doelstellingen gratis online lesmateriaal vluchtelingen voor het VO (voortgezet onderwijs)

Les 1 over vluchtelingen:

  • Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen en wat inburgering inhoudt.

Les 2 over vluchtelingen en hun asielaanvraag in Nederland:

  • Ik krijg inzicht in het leven van vluchtelingen na aankomst in Nederland.
  • Ik begrijp de emoties van vluchtelingen en asielzoekers.
  • Ik kan vertellen waarom inburgeren voor veel vluchtelingen moeilijk is.
  • Ik weet wat een generaal pardon is.

Les 3 over asielzoekers:

  • Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. En ik ontdek dat zij vertrouwen moeten krijgen om te kunnen werken aan een goede toekomst.

Bekijk de de vier lessen VO klas 1/2 speciaal voor Digiboard >>
Download >> hier de lesbeschrijvingen, de voorbeeldbrieven voor ouders en het totaaldocument van alle vragen en antwoorden van dit lesmateriaal speciaal voor het basisonderwijs.