Lesmateriaal vluchtelingen basisonderwijs

In deze drie lessen (plus een extra les) voor het primair onderwijs (groep 7 en groep 8) gaat het over een specifiek thema, namelijk ‘jonge vluchtelingen’.

Bekijk de de vier lessen PO groep 7/8 speciaal voor Digiboard >>
Download >> hier de lesbeschrijvingen, de voorbeeldbrieven voor ouders en het totaaldocument van alle vragen en antwoorden van dit lesmateriaal over vluchtelingen speciaal voor het basisonderwijs.

Leerlingen samen op school

Vragen die antwoorden opleveren

Wie zijn de jonge vluchtelingen? Wat kenmerkt deze jonge vluchtelingen? Waar komen ze vandaan? Waarom vragen vluchtelingen asiel aan? Hoe verloopt die asielaanvraag? Hoe is alles geregeld in Nederland? Op welke manier kleuren de vaak traumatische ervaringen van jonge vluchtelingen hun leven? Wat is inburgering? Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant? Wat is migratie? Wat moeten jonge vluchtelingen en hun houders allemaal doen om alsnog een goede toekomst op te bouwen en succesvol aan hun integratie te werken.

Veel vragen! En terechte vragen. Vragen die kinderen bewust laten nadenken over hun eigen leven én over hun rol als verantwoordelijk burger. En vragen die ook antwoorden opleveren die allemaal te maken hebben met actief burgerschap. Dat is de kracht van dit gratis lesmateriaal in het Nederlands over vluchtelingen voor het basisonderwijs.

Opbouw van de gratis lessen vluchtelingen

Dit gratis online lesmateriaal bestaat uit drie lessen voor de groepen 7 en 8. En een extra les (optioneel).
Elke les kent een vaste, didactische structuur die bestaat uit de vijf heldere stappen: praten, weten, samenwerken, onderzoeken en evalueren.

 

Doelstellingen lesmateriaal migratie

  • Ik kan vertellen waarom mensen uit hun land vluchten, welke emoties daarbij een rol spelen en wat inburgering inhoudt.
  • Ik krijg inzicht in het leven van jonge vluchtelingen na aankomst in Nederland, begrijp hun emoties en kan vertellen waarom inburgeren voor veel jonge vluchtelingen moeilijk is. Ik weet wat een generaal pardon is.
  • Ik ontdek dat vluchtelingen en asielzoekers in Nederland iemand nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen, en vertrouwen kunnen krijgen in de mogelijkheid te werken aan een goede toekomst.
  • Ik begrijp dat het voor voormalig asielzoekerskinderen extra moeilijk is om een toekomst in Nederland op te bouwen. Ik kan dit meevoelen en in verband brengen met mijn eigen toekomstdromen.

Voorbeeld videofragment lesmateriaal

We volgen in deze lessenserie onder andere de familie Jevric uit Montenegro. Deze familie, die in elke les terugkomt, is in 1999 gevlucht vanuit voormalig Joegoslavië. De ouders, vader Jenky en moeder Barha, zochten als gevolg van de oorlog en genocide, een nieuwe toekomst in Nederland voor hun zoons Nikola, Marko en Danijel. Ze kwamen terecht in het Limburgse Beek. Daar start het eerste filmfragment tijdens het carnaval. Het is 7 februari 2005 en de uitgeprocedeerde familie verblijft dan al zes jaar in Nederland.

Waar zijn de lessen op gebaseerd?

De lessen zijn gebaseerd op films uit twee perioden in het leven van jonge asielzoekers:

1. 2004-2006
In deze jaren gaven 99 filmmakers een gezicht aan de groep uitgeprocedeerde asielzoekers. De films zijn bij elkaar gebracht op 26000gezichten.com. In deze filmportretten van twee minuten krijgt u een schets van een vluchteling, een stel of een heel gezin, van uiteenlopende leeftijden, uit alle windstreken. Velen van hen waren afgewezen, omdat hun verhaal niet werd geloofd, hun papieren niet in orde waren, ze uit een land kwamen dat door de Nederlandse regering als veilig wordt beschouwd.

De meesten van hen kregen uiteindelijk onder het generaal pardon van 2007 een verblijfsvergunning, een klein deel van hen was vóór die tijd al uitgezet naar hun land van herkomst. Een nog kleiner deel woont nog steeds in Nederland (of een ander Europees land), maar heeft nooit een verblijfsvergunning gekregen.

2. 2020
In ongeveer dertig van deze 99 filmpjes hebben kinderen een belangrijke rol. Vijftien jaar later hebben de initiatiefnemers van dit project deze kinderen teruggezocht. Dat is in ruim twintig gevallen gelukt. In 26.000 Gezichten – 15 jaar later ziet u, in gemiddeld tien minuten per film, wat er van hen geworden is en vooral hoe zij zich hebben hersteld van de lange en slopende tijd van onzekerheid. Zij vertellen zonder uitzondering dat zij heel dankbaar zijn dat zij in Nederland een nieuw en veilig vaderland hebben gevonden. Zij proberen in de regel door een extra inzet ook iets terug te doen aan het land dat hen na zoveel strubbelingen toch welkom heeft
opgenomen.

Kunnen we een (voormalig) vluchteling uitnodigen voor een gastles?

Ja, dat kan. Ga daarvoor naar de website van Vluchtelingenwerk Nederland: vluchtelingenwerk.nl.