PO – groep 7/8

Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Praten

Weten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?