PO – groep 7/8

Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Praten

Weten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Weten

Generaal pardon
Een generaal pardon. Wat is dat? Dat is een regeling voor asielzoekers die al een keer een verblijfsvergunning hebben aangevraagd maar die niet hebben gekregen. Met een generaal pardon krijgt een grotere groep mensen in één keer een verblijfsvergunning. Ze worden dus niet meer allemaal apart beoordeeld. In 2007 kreeg een groep van meer dan 26.000 mensen via een generaal pardon te horen dat zij voor altijd in Nederland mochten blijven. Om dit voor elkaar te krijgen is actiegevoerd door veel Nederlanders, onder andere met de filmpjes over Nikola, Pariya en Abdul.

Maar… helaas… Ruim 10.000 van hen kregen geen Nederlands paspoort. Waarom niet? Ze konden geen geboorteakte en paspoort uit het land laten zien waar ze vandaan kwamen. Ze voelen zich wel Nederlander, maar zijn het dus niet. Dat is heel naar, want ze mogen niet stemmen tijdens verkiezingen, kunnen bijvoorbeeld niet bij de politie werken en het is vaak heel lastig voor hen om een hypotheek te krijgen of om naar het buitenland te gaan.

Gelukkig kwam daar vlak voor de zomervakantie van 2021 een einde aan. Nu hoeft deze groep statushouders (dat zijn mensen met een verblijfsvergunning) toch geen geboorteakte en paspoort uit het land van herkomst te laten zien. Goed nieuws dus! Maar ook daar is keihard voor gevochten door allerlei organisaties waaronder Vluchtelingenwerk. En door de statushouders zelf natuurlijk. Nu krijgen die ruim 10.000 mensen eindelijk de kans om volwaardig mee te doen aan onze samenleving.

Verschil migrant – vluchteling – asielzoeker

Vluchteling

Een vluchteling is iemand die uit zijn of haar land is gevlucht. Vaak uit angst om vervolgd te worden vanwege ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging. Ze krijgen dan geen bescherming van de eigen overheid. Of iemand die vlucht vanwege oorlog en geweld. Vluchtelingen hebben recht op internationale bescherming. Ze mogen niet worden teruggestuurd naar het land waaruit ze gevlucht zijn.

Asielzoeker
Ben je gevlucht uit je land om een veilige plek in een ander land te zoeken? Dan mag je daar asiel aanvragen. Je moet bewijzen dat je in je eigen land gevaar loopt. Je bent dan een asielzoeker en moet wachten of je aanvraag wordt goedgekeurd. Krijg je asiel? Dan ontvang je een verblijfsvergunning. Dan ben je statushouder en heb je dezelfde rechten als de burgers van het land waarin je asiel hebt gekregen.
Migrant
Een migrant is iemand die over het algemeen vrijwillig een veilig land verlaat. Bijvoorbeeld voor studie, werk of een buitenlandse partner. Migranten zijn dus mensen die verhuisd zijn naar een ander land en terug kunnen keren als ze dat willen.