PO – groep 7/8

Les 3 – Je hebt iemand nodig

Praten

Weten

Samenwerken

Onderzoeken

Wat hebben we geleerd?

Weten

In dit lesonderdeel leert u de leerlingen een aantal belangrijke feiten en begrippen die nodig zijn om de inhoud van de lessen goed te kunnen begrijpen.

Feiten
• Waar ligt Iran, het thuisland van Pariya?
>> Start Google Earth
• Wat zijn de buurlanden van Iran?

• Waar ligt Sierra Leone, het thuisland van Abdul?
>> Start Google Earth 
Bekijk Afrika en laat Sierra Leone aanwijzen.