VO – klas 1/2

VO Les 1 – Gevlucht en dan?

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Wat hebben we geleerd?

Stelling 1
Ik kan minstens drie redenen noemen waarom mensen uit hun land vluchten.
Stelling 2
Ik begrijp de emoties van vluchtelingen in Nederland.
Stelling 3
Ik weet wat inburgeren betekent.
Stelling 4
Ik kan aan anderen uitleggen wat ik in deze les allemaal geleerd heb.