VO – klas 1/2

VO Les 1 – Gevlucht en dan?

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Praten

+ Waar ligt Sierra Leone?
>> Start Google Earth

+ Wat zijn de buurlanden van Sierra Leone?
>> Klik op kaartje Afrika.

Informatie

Klik na elkaar op de twee informatieteksten:

‘Sierra Leone’ en
‘Inburgeren’

Bespreek de teksten.

Sierra Leone

Het in 1961 onafhankelijk geworden Sierra Leone kent als hoofdstad Freetown. Freetown is gesticht door ‘bevrijde slaven uit Londen’. Dertig jaar na de onafhankelijkheid raakte het land verwikkeld in een grote burgeroorlog, die ruim tien jaar zou duren. De hoofdinzet van de oorlog was de macht over het land en de aanwezige diamantmijnen. Die diamantmijnen, verspreid over het land, vormden tijdens de burgeroorlog een belangrijk doelwit voor de rebellen. Door de ontginning en verkoop van diamanten konden de RUF-rebellen (RUF = Revolutionary United Front) wapens aanschaffen en hun bloederige strijd tegen de regering voortzetten. Veel van die ‘bloeddiamanten’ werden verscheept naar Antwerpen.

De machtsstrijd resulteerde in 75.000 doden en een groot aantal kinderen dat ingezet werd als kindsoldaat. Twee miljoen landgenoten ontvluchtten het land. Vanaf 2002 is het relatief rustig in Sierra Leone, al blijft de situatie voor de bevolking broos. Niet in de laatste plaats als gevolg van verschillende gezondheidscrises die het land hebben geteisterd. Behalve cholera en malaria hield ook ebola het land in haar greep. Het land behoort tot de armste naties ter wereld; de meerderheid van de bevolking moet rondkomen van minder dan een dollar per dag.

Inburgeren

‘Die vrouw is al goed ingeburgerd.’
Eigenlijk zeg je dan: ze kan goed meedoen met alles. Ze spreekt de taal aardig, weet hoe de samenleving in elkaar zit en kan zich behoorlijk goed alleen – of met een beetje hulp – redden. Vluchtelingen die voor lange tijd in Nederland komen wonen en een verblijfsvergunning hebben, moeten inburgeren. Ze doen dan mee aan een inburgeringscursus en sluiten dat af met een verplicht examen.

Daar moet je aan meedoen als je:
+ tussen de 18 en 67 jaar bent;
+ een verblijfsvergunning hebt;
+ geen paspoort hebt van de Europese Unie of Turkije.

De inburgering is sinds 1 januari 2007 bij wet verplicht. Vanaf 1 januari 2022 vindt inburgering meer in de praktijk plaats. Dat betekent vooral meer ontmoetingen met Nederlanders en werkervaring zien te krijgen.