VO – klas 1/2

VO Les 1 – Gevlucht en dan?

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Samenwerken

Kijk één minuut in stilte naar de foto’s.
Maak tweetallen.
Elk tweetal verzint bij de drie foto’s een kopregel en een fotobijschrift die goed bij de foto’s passen.
Zorg ervoor dat deze kernwoorden (of een eigen omschrijving) in de fotobijschriften staan:

1. Waarom mensen vluchten
2. Emoties
3. Inburgeren