VO – klas 1/2

VO Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Wat hebben we geleerd?

Lesdoel

1. Ik krijg inzicht in het leven van vluchtelingen na aankomst in Nederland.
2. Ik begrijp hun emoties.
3. Ik kan vertellen waarom inburgeren voor veel vluchtelingen moeilijk is.
4. Ik weet wat een generaal pardon is.

Opdracht:

Maak groepjes van vier.
Geef elk groepje een letter: A, B, C, D.
Alle groepjes A bespreken lesdoel 1. Alle groepjes B lesdoel 2 enz.
Elk groepje werkt op een groot vel papier een woordweb uit. Daarin komen woorden die bij het lesdoel horen.
Elk groepje presenteert hun woordweb aan de andere groepjes.

Extra opdracht:

Verwerk de woorden uit het woordweb in een wordcloud. Voorbeelden hiervan vind je op internet.