VO – klas 1/2

VO Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Kijken

‘Pariya’

Gesprek

Wat wil je als eerste over de film zeggen?
Wat raakt jou het meest in deze film?
Welke invloed heeft de heftige en onveilige jeugd op het leven van Pariya?
Wat is een detentiecentrum?
Wat is het verschil met een asielzoekerscentrum (AZC)?
Stel… je mag Pariya een welgemeend compliment geven. Wat zou je dan tegen haar zeggen?

Pariya vluchtte op haar achtste, samen met haar broer, zusje en moeder, vanuit Iran naar Nederland. Hier is ze vele malen verhuisd van verschillende asielzoekerscentra naar verschillende detentiecentra waaronder Rotterdam. Ze heeft zes jaar op een verblijfsvergunning gewacht. In deze film vertelt Pariya wat ze allemaal heeft meegemaakt, wat die onveilige en onzekere tijd haar gedaan heeft en hoe zij haar leven nu vormgeeft.
Dit is een detentiecentrum
Een detentiecentrum is een tijdelijk huis van bewaring. Het is dus een plek waar personen voor korte tijd vastgehouden worden. De gedetineerden zijn niet veroordeeld en moeten een uitspraak over hun zaak in gevangenschap afwachten.
Dit is een asielzoekerscentrum
Een asielzoekerscentrum is een plaats waar vluchtelingen verblijven totdat over hun asielaanvraag een beslissing is genomen. Er zijn ruim 60 AZC’s in Nederland.