VO – klas 1/2

VO Les 2 – Leven tussen hoop en wanhoop

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Samenwerken

Bespreek klassikaal de drie problemen.
Drie problemen

1. De procedures duren heel lang.
2. De onderzoeken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn niet goed genoeg, waardoor mensen worden soms onterecht afgewezen.
4. Niet alle mensen die afgewezen worden, kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst en verblijven vervolgens illegaal in Nederland.

Opdracht bij ‘drie problemen’:

Bedenk in tweetallen wat de gevolgen van deze problemen zijn voor – met name – de kinderen van asielzoekers.

Welkom aan een asielzoeker

Stel… je bent lid van een sportclub en de trainer meldt dat er volgende week een jonge asielzoeker mee gaat trainen. Deze asielzoeker spreekt nog nauwelijks Nederlands en woont in een asielzoekers- centrum (AZC) en heeft te maken met een van de zojuist besproken problemen. Hoe gaan jullie deze asielzoeker ontvangen? Wat doen jullie om hem of haar het allerbelangrijkste te geven wat nu nodig is: een gevoel van veiligheid en ‘er mogen zijn’.

Opdracht

Maak groepjes van drie of vier.
Verwerk jullie ideeën in actiepunten en presenteer die in een pitch van één minuut aan de rest van de groep.
Discussieer daarna met elkaar over de verschillende pitches. Welke ideeën vinden jullie de beste? Beargumenteer ook waarom!

Huiswerkopdracht: Maak een rap

Maak samen met iemand anders uit je groep thuis een rap voor Pariya maken.
In die rap geef je aan hoe het leven van Pariya in Nederland volgens jullie geweest moet zijn in de tijd dat ze nog geen verblijfsvergunning had.
Er mogen veel emoties in.
Zorg ook dat de woorden (of afgeleiden daarvan) ‘generaal pardon’ en ‘inburgeren’ erin voorkomen.
De rap eindigt positief en sluit aan bij het beeld dat Pariya zelf over haar toekomst heeft.