VO – klas 1/2

VO Les 3a – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Kijken

‘Future’

De familie Jevric is in 1999 gevlucht vanuit, Montenegro, deel van het voormalig Joegoslavië. De ouders, vader Jenky en moeder Barha, zochten als gevolg van de oorlog en genocide, een nieuwe toekomst in Nederland voor hun zoons Nikola, Marko en Danijel. Ze kwamen terecht in het Limburgse Beek. Daar start de film, tijdens het carnaval. Het is 7 februari 2005 en de uitgeprocedeerde familie verblijft dan al zes jaar in Nederland.

Kijkvraag:
Wie en wat hebben de drie zoons Jevric nodig gehad om zich in ons land veilig te kunnen voelen?