VO – klas 1/2

VO Les 3a – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Samenwerken

Wat hebben we geleerd?

Samenwerken

Maak groepjes van vier.
Elk groepslid maakt van iemand anders in de groep een portret. Dat kan een foto, een tekening of een schilderij zijn, uitgevoerd in een groot vierkant.
Bespreek met elkaar welke dingen je als eerste moeten kunnen en kennen als je opeens in een ander land komt wonen.
Bespreek wie of wat voor type hulp je nodig hebt om daar een goede toekomst op te bouwen.
Verwerk wat je besproken hebt bij het portret dat je maakt.
Ideetjes voor beeld nodig? Bekijk ‘Toe te voegen beelden’.

Foto's

Dit zijn foto’s die je op een idee kunnen brengen wat je aan je portret kunt toevoegen als het gaat om wat je als asielzoeker nodig hebt als je in een ander land komt.