VO – klas 1/2

VO Les 3b – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Wat hebben we geleerd?

Wat hebben we geleerd?

Portrettengalerij

Heb je de opdracht met het portret maken gedaan?
Dan mag nu elke leerling bij zijn of haar eigen kunstwerk vertellen wat hij of zij geleerd heeft van de lessen.