VO – klas 1/2

VO Les 3b – Je hebt iemand nodig

Lesdoel

Kijken

Praten

Wat hebben we geleerd?

Kijken

‘Ariunsaana’

Ariunsaana is in Binnen-Mongolië geboren. Ze is met haar moeder en broertje naar Nederland gevlucht, nadat haar vader is weggevoerd en vermoedelijk vermoord door de Chinese overheersers. Ze heeft op veel verschillende plekken gewoond in Nederland. Onder andere drie jaar illegaal bij een Nederlands gezin. Dankzij de hulp van dit gezin hebben Ariunsaana, haar broer en moeder het gered in Nederland. Anders waren ze op straat gezet en dakloos geworden.
Bekijk haar verhaal.